Tjänster

Miljövänligare Asfalt!

Asfalt – smutsigt, miljöfarligt, ohälsosamt? Åsikterna och den allmänna inställningen till asfalt är ofta så. Vi vet att så inte är fallet. Tvärtom har asfaltindustrin tagit sig förhållandevis långt i arbetet mot en cirkulär produktion där man återvinner material och förbränner miljövänliga bränslen. Med rätt förutsättningar är asfalt 100% återvinningsbart och det måste utnyttjas. 

Kalkylen är enkel! Mer återvinning och lägre energiåtgång ger stora konkurrensfördelar och sparar på miljön. Win / Win! 

Förnybara bränslen kan användas i uppvärmningsprocessen och med naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet, möjliggörs finansiellt stöd för de som vill ta detta kliv!

Med mer än 40års kombinerad arbetslivserfarenhet av asfaltentreprenad, asfaltproduktion och utläggning, är vi säkra att vi kan hjälpa er!

Exempel på våra produkter och tjänster:

Ring eller maila så berättar jag mer!

Miljövänlig Asfalt
konsultation asfalt

Konsultation

Rätt pris och metod? Vi på Asfaltsteknik har många års erfarenhet av asfaltentreprenader i olika omfattning. Från drift och underhåll i kommuner, större vägbyggen ändå ner till små lagningar. Mot kommun, företag och privatkund driver vi konsultation för en lyckad entreprenad och en nöjd slutkund. Undvik fallgroparna och låt vår kompetens guida er.

Vi kan hjälpa er med t.ex.

Välkommen!

Lagring

Lagring och varmhållning av bitumen och bränsle är en av grundpelarna i asfaltproduktion. Vi har i många år installerat cisterner och tankar med kundens önskemål i fokus. Fullt integrerat i ert styrsystem med övervakning som ni vill ha den.

Vi samarbetar med de allra flesta tillverkarna för att tillgodose våra kunders högt ställda krav. 

Ring eller maila för kostnadsfri offert. 

Lagring och varmhållning av bitumen