Konsult Asfalt

Entreprenadkonsult - Asfalt

I bagaget har vi många års erfarenhet av projektering, kalkyl, inköp, utförande och besiktning av beläggningsentreprenad. Oavsett om du behöver driftunderhåll i kommun, storskalig vägbyggnad eller små reparationer har vi den kunskap som krävs för att garantera ett lyckat projektutfall och en nöjd slutkund. Våra konsulttjänster finns tillgängliga för både lokala myndigheter, företag och privata kunder och erbjuder effektiv vägledning för att undvika vanliga fallgropar och maximera effektiviteten. Vi är stolta över våra kvalifikationer och håller oss till högsta standard i yrkesmässig integritet. Lita på oss att bistå med ditt nästa projekt – vi kan ge vägledning och stöd inom alla områden av asfaltentreprenad. Vårt mål är att du ska få rätt pris & rätt arbetsmetod på din asfaltering.

asfalt konsult

Alla kan inte vara experter på asfalt… 

Projektering & FFU – Tillsammans projekterar vi arbetet och tar fram ett förfrågningsunderlag för anbudslämning.

Upphandling & arbetsledning – Värdera din egen tid! För dig som fastighetsägare & entreprenör kan vi agera inköpare för rättvis jämförelse mellan välrenommerade entreprenörer i området. Kontroll av de olika arbetsmomenten samt planering och kontakt med entreprenören genom hela projektet. Rätt pris & kundnöjdhet i fokus!

Inventera & budgetera – Har ni flera fastigheter med olika beläggningsbehov? Låt oss inventera era anläggningar och sätta en rimlig åtgärds & investeringsplan för er framtid.

Besiktning & utlåtande – Vi är utbildade inom entreprenadbesiktning. Behöver du en besiktning av utförd entreprenad? Kontakta oss!