Ombyggnation / Retrofit

Modifiera och utveckla

Med höga bitumenpriser och politiska beslut som ständigt ändrar spelreglerna, är det inte konstigt att verken behöver modifieras och byggas om. Att öka mängden återvunnen asfalt i produktionen är fundamentalt och visar sig genast på sista raden i resultatet. Att samtidigt kunna bidra till en cirkulär materialanvändning och spara naturen ger ytterligare konkurrensfördelar till er som entreprenör. Från vår sida pågår ständig forskning i ämnet och vi hoppas under 2024 kunna presentera en patenterad lösning som i stort ersätter behovet av parallelltrumma till en betydligt mindre peng. Vi installerar lagringstankar för bitumen och bränslen med komplett integration mot ert system. Kontakta oss för kunskapsåterföring och diskussion.

Exempel på uppdrag nedan :

Cistern

Under 2023 nådde bitumenpriset nya ”all time highs”.. Ny asfalt innehåller 4-7% bitumen beroende på sort. Gammal återvunnen asfalt innehåller oftast 3,5-5% bitumen och är 100% återvinningsbar. Vi arbetar ständigt på lösningar och modifieringar för att öka er användning av återvunnen asfalt. Det ger en god resurshushållning och billig samt miljövänlig asfaltproduktion.