Miljövänligare Asfalt! Hur?

Miljövänligare Asfalt!

Asfalt – smutsigt, miljöfarligt, ohälsosamt? Åsikterna och den allmänna inställningen till asfalt är ofta så. Vi vet att så inte är fallet. Tvärtom har asfaltindustrin tagit sig förhållandevis långt i arbetet mot en cirkulär produktion där man återvinner material och förbränner miljövänliga bränslen. Med rätt förutsättningar är asfalt 100% återvinningsbart och det måste utnyttjas. 

Kalkylen är enkel! Mer återvinning och lägre energiåtgång ger stora konkurrensfördelar och sparar på miljön. Win / Win! 

Förnybara bränslen kan användas i uppvärmningsprocessen och med naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet, möjliggörs finansiellt stöd för de som vill ta detta kliv!

Med mer än 50års kombinerad arbetslivserfarenhet av asfaltentreprenad, asfaltproduktion och utläggning, är vi säkra att vi kan hjälpa er!

Exempel på våra produkter och tjänster:

Miljövänlig Asfalt